Systemy i produkcja

Produkcja na zlecenie

URSAPHARM – Twój partner w dochodowej produkcji na zlecenie

URSAPHARM to niezawodny partner w wysoce wydajnej produkcji na zlecenie. Nowoczesne zakłady produkcyjne URSAPHARM działają w pełnej zgodności z krajowymi i międzynarodowymi wymogami w zakresie jakości, ustanowionymi przez organy nadzoru i jednostki notyfikowane. Kiedy przekształcamy specyfikacje naszych partnerów w konkretne produkty, stosujemy w pełni kwalifikowane wyposażenie i ściśle zwalidowane procedury wytwarzania i kontroli jakości.

Produkcja na zlecenie płynnych postaci dawkowania

Aseptyczne warunki produkcji, które zapewniamy, spełniają międzynarodowe standardy obowiązujące podczas wytwarzania kropli i maści do oczu. Z uwagi na niestabilność termiczną wielu substancji czynnych i materiałów, z których wykonuje się opakowania bezpośrednie, sterylizacja termiczna napełnionych i zamkniętych opakowań bezpośrednich jest często niemożliwa ze względów praktycznych.

URSAPHARM ma pewność, że tego typu wrażliwe produkty, można wytwarzać z zachowaniem najlepszej możliwej jakości, dzięki zastosowaniu w pełni zautomatyzowanych jednostek napełniania spełniających aktualne normy dla pomieszczeń czystych.

Specjalistyczna wiedza w produkcji stałych postaci dawkowania

URSAPHARM ustanawia własne standardy produkcji jednodawkowych produktów leczniczych w postaci stałej. Nasze wydajne prasy obrotowe stosowane w produkcji farmaceutycznej odpowiadają normom produkcji zgodnej z zasadami cGMP w najwęższych przedziałach tolerancji. Nowoczesne powlekarki umożliwiają przekształcenie rdzeni tabletek w jednostki i postaci dawkowania odporne na działanie kwasów trawiennych, o zmodyfikowanej charakterystyce uwalniania.
Szeroki zakres dostępnych preparatów, które produkujemy dla naszych partnerów w ramach usług kontraktowych, uzupełniają kapsułki twarde i granulaty.
URSAPHARM dysponuje też odpowiednim wyposażeniem do produkcji opakowań bezpośrednich i zewnętrznych.

Czy masz pytania dotyczące produkcji na zlecenie lub chcesz uzyskać dodatkowe informacje?

Skontaktuj się z nami. Poniższe linki umożliwiają bezpośredni kontakt z działami produkcji stałych i płynnych postaci dawkowania. Nasi eksperci jak najszybciej udzielą odpowiedzi na przesłane pytania.