Systemy i produkcja

System 3K®

System 3K® to nowoczesny system aplikacji płynnych form leków i wyrobów medycznych.

W skład systemu wchodzi pompka typu non-airless. Mechanizm jej działania polega na tym, że powietrze niezbędne do wyrównania różnicy ciśnienia powstałej po zwolnieniu mechanizmu przepływa przez specjalny zespół filtrów. Zespół filtrów stanowi skuteczne połączenie materiału filtracyjnego, warstwy chłonnej i warstwy jonów srebra, który chroni zbiornik z produktem przed zanieczyszczeniem.s.

System 3K® można w prosty sposób łączyć z komercyjnymi pojemnikami na płynne preparaty farmaceutyczne. Zasadniczą zaletą systemu 3K® w porównaniu do tradycyjnych pojemników wielodawkowych jest utrzymanie sterylności preparatu bez konieczności stosowania szkodliwych konserwantów.

System 3K® dowiódł swojej wartości, zwłaszcza pod względem precyzyjnego dawkowania roztworów podawanych do nosa.

Icon video

 Dalsze informacje: www.ursatec.de