Systemy i produkcja

System COMOD®

System COMOD® firmy URSAPHARM – pomysłowy i bezpieczny!

Dzięki innowacyjności wysoko wykwalifikowanych i doświadczonych naukowców firma URSAPHARM opracowała pierwszy na świecie pojemnik wielodawkowy o nazwie COMOD®. Nazwa COMOD® pochodzi od angielskiego wyrażenia COntinuous MOno Dose, oznaczającego system podawania wielokrotnych sterylnych dawek płynnych preparatów leczniczych lub kosmetycznych bez zaciągania powietrza z zewnątrz. Po naciśnięciu pompki zaawansowany technicznie kanał wentylacyjny zapobiega kontaktowi roztworu w butelce z potencjalnie zanieczyszczonym powietrzem z otoczenia. Najważniejszymi elementami systemu jest pompka i butelka. Ta druga zawiera elastyczny pojemnik, w którym znajduje się roztwór. Po zaaplikowaniu kropli preparatu powietrze jest zasysane nie do pojemnika z roztworem, ale w przestrzeń pomiędzy sztywną ścianką butelki a elastycznym pojemnikiem z roztworem, by wyrównać różnicę ciśnień. W trakcie stosowania preparatu pojemnik z roztworem ulega kontrolowanemu ściśnięciu pod wpływem spadku ciśnienia w jego wnętrzu. Mikroorganizmy nie mogą przedostać się do wnętrza butelki, zatem nie może dojść do zanieczyszczenia produktu w czasie jego stosowania.

Konserwanty nie są już potrzebne.

Wytwarzany przez firmę URSAPHARM system COMOD® umożliwia zachowanie sterylności płynnych postaci produktów podczas ich stosowania i przechowywania. Przedtem płynne postaci preparatów przeznaczonych do wielokrotnego użytku musiały zawierać konserwanty. Środki konserwujące mogą być jednak szkodliwe dla tkanek, zwłaszcza dla wrażliwych struktur oka. Wprowadzenie systemu COMOD® pozwoliło wykluczyć konieczność stosowania konserwantów.

Dostępne są różne wersje systemu COMOD®, umożliwiające wysoce precyzyjne dawkowanie pojedynczych kropli lub nebulizację roztworu.

Icon video