Firma

Sekret sukcesu

Nasi pracownicy – fundament naszej firmy

Sukces URSAPHARM jest zasługą ludzi. Siłą napędową, która pozwala nam opracowywać innowacyjne produkty, i podstawą naszej pozycji rynkowej jest twórcza energia naszych pracowników, ich zaangażowanie i motywacja. Sukces naszej firmy jest owocem pracy i zaangażowania ponad 500 wysoce wykwalifikowanych pracowników w centrali głównej i w pozostałych krajach, w których firma URSAPHARM prowadzi swoją działalność.

Sukces URSAPHARM nie jest przypadkowy. URSAPHARM od samego początku swojego istnienia przykłada szczególną wagę do satysfakcji pracowników. Jedna z zasad przewodnich naszej firmy głosi, że podstawą sukcesu są przede wszystkim ludzie. Logiczną konsekwencją tego założenia jest horyzontalna struktura organizacyjna, która obowiązuje od samego początku działalności URSAPHARM. Krótkie kanały, szybkie decyzje – swoboda, którą cieszą się nasi pracownicy, przekłada się na kreatywność i innowacyjność. Co więcej, firma URSAPHARM poświęca dużo czasu i uwagi na szkolenia i rozwój zawodowy pracowników oraz transfer wiedzy. Nowopowstała Akademia URSAPHARM oferuje szkolenia dla pracowników wszystkich działów i na każdym szczeblu firmowej hierarchii. Ponadto możemy pochwalić się względnie wysokim wskaźnikiem zatrudniania stażystów, zarówno w sektorze technicznym i medyczno-farmakologicznym oraz w administracji. Nie dziwi więc fakt, że wiele pracowników całe życie zawodowe wiąże z firmą URSAPHARM.

Aby wdrażać nowe rozwiązania, każda firma farmaceutyczna musi łączyć kreatywność i energię ludzi z najbardziej zaawansowanym zapleczem produkcyjnym. URSAPHARM już od dziesięcioleci nieprzerwanie inwestuje we własne zakłady produkcyjne. Dziś URSAPHARM wytwarza produkty farmaceutyczne i wyroby medyczne najwyższej jakości w wysoce wydajnych, ultranowoczesnych fabrykach. Sterylne płynne i półpłynne postaci farmaceutyczne, takie jak krople do oczu, maści do oczu i aerozole do nosa, są produkowane w tak zwanych „pomieszczeniach sterylnych”. URSAPHARM wytwarza również produkty w postaci stałej, takie jak kapsułki oraz tabletki powlekane i niepowlekane. Potwierdzeniem wysokich standardów panujących w URSAPHARM są pomyślne wyniki licznych audytów i inspekcji organów krajowych i międzynarodowych. Wśród priorytetów firmy są też kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem: ekologicznie odpowiedzialne i przyjazne dla środowiska metody produkcji i zakładu produkcyjne już od wielu lat są utrwaloną praktyką URSAPHARM.