Firma

Ochrona zdrowia na całym świecie

Firma

Już od ponad 40 lat nazwa URSAPHARM jest synonimem konsekwentnego przekształcania innowacyjnych koncepcji farmaceutycznych w skuteczne produkty lecznicze i wyroby medyczne. Dziś URSAPHARM to międzynarodowa firma średniej wielkości, oferująca szeroki zakres produktów, dzięki którym zyskała status lidera niemieckiego rynku preparatów stosowanych w okulistyce.

URSAPHARM Arzneimittel GmbH – modelowe przedsiębiorstwo z kraju związkowego Saary w Niemczech

URSAPHARM z siedzibą w kraju związkowym Saary w Niemczech to firma jak żadna inna, z powodzeniem łącząca innowacyjny potencjał i tradycję. Producent wyrobów farmaceutycznych, którego historia sięga 1974 r., z czasem przekształcił się w grupę przedsiębiorstw działających na całym świecie. Liczne innowacyjne produkty i patenty stanowią gwarancję stabilnej przyszłości firmy oraz doskonałych warunków i obiecujących perspektyw na przyszłość dla ponad 500 wysoko wykwalifikowanych pracowników w centrali w Saarbrücken i na poszczególnych rynkach zbytu. Przez minione dziesięciolecia firma URSAPHARM stała się prawdziwie globalnym graczem, którego działalność zdecydowanie wykracza poza zasięg lokalny – spółki zależne URSAPHARM działają we Francji, w krajach Beneluksu, Austrii, Polsce, Czechach, na Słowacji, w Portugalii, Włochy, Rosji i w Indiach, a nasi partnerzy handlowi prowadzą działalność w ramach umów współpracy w ponad 74 innych krajach. Pomimo rozwoju na tak dużą skalę URSAPHARM jest głęboko zakorzeniona w kraju swojego pochodzenia i „twardo stąpa po ziemi”. Dziś stojący na czele firmy Frank i Dominik Holzer decydują o losie rodzinnego interesu w drugim i trzecim pokoleniu.